פרק ד

פרק ד ( ו ) בינתיים פשתה המהומה גם בחלקים גדולים של הארץ , ושעת הכושר השיאה אנשים רבים לשאוף למלוכה . באדום אחזו בנשק אלפיים שלחמו בעבר תחת פיקדו של הורדוס , והפנוהו כלפי חיילי המלך . נגדם לחם אחיאב בן דודו של המלך . הוא נמנע מלהילחם במישור ונלחם מן המצודות החזקות ביותר . בציפורי שבגליל עמד יהודה בן חזקיה שהיה בשעתו ראש לסטים וליסטם את כל המדינה , ונתפס על ידי הורדוס . הוא אסף כוח ניכר , תקף את מחסני הנשק של המלך , ואחרי שזיין בנשק אה חבריו עמד והתקיף את שואפי השלטון . 57-59 ( ( 2 בפיריאה תפס שמעון את הכתר . הוא היה מעבדי המלכות ששם מבטחו בקומתו הגבוהה והיפה . כשפשט עם אנשיו במדינה שרף גם את ארמון המלך והרבה בניני פאר אחרים , והיה שודד בקלות מתוך הלהבות . הוא היה שורף כל כית יפה אילולא גרטוס , מפקד חיל הפרשים המלכותי שנטל עמו את קשתי טרכוניטיס והחיל המובחר של בני סבסטיה ויצא כנגדו . בשעת הקרב נהרגו רבים מאנשי פיריאה , אבל שמעון עצמו ניסה להימלט דרך עמק תלול , אבל גרטוס עבר אותו והכה את הנמלט מן הצד במכת עורף . הבית המלכותי שבבית ארמטה על יד הירדן נשרף אף הוא עד היסוד על ירי כנופיה אחרת...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים