פרק ג

פרק ג ( ו ) אבל לפני שקיסר הגיע לכלל החלטה בענינים אלו נפלה למשכב מלתקה , אמו של ארכילאוס . והיא מתה , והגיעו אגרות ששלח ורוס מסוריה אודות מרד היהודים . ורוס שחזה מראש התפרצות זו ( כי אחרי שארכילאוס הפליג עלה לירושלים כדי לצנן את מעוררי המרד , כי היה ברור שהעם לא ישקוט , ( הוא הניח בעיר אחד משלשת הלגיונות מסוריה שהביא עמו , ואחר כך חזר לאנטיוכיה . בואו של סבינוס שימש עילה טובה ליהודים למרד . כי קצין זה השתדל להכריח את שומרי המצדות למסור לידיו את המצדות , וערך חיפוש מדוקדק אחרי נכסי המלכות , ולא רק עם החיילים שהביא ורוס , אלא גם עם המון עבדים משלו , שזיינם והפעילם כאמצעי ביצוע לחמדת הממון שלו . ומשהגיע חג השבועות ( זה שם החג שחוגגים היהודים שבעה שבועות אחרי הפסח , והשם נגזר ממספר הימים שבין החגים , ( באו בהמוניהם : אבל לא מפני החג באו בהמוניהם , אלא מפני הזעם . המון רב עד אין מספר התקבץ לכאן מן הגליל מאדום ומיריחו , וכן מפיריאה שבעבר הירדן , אבל יושבי יהודה עצמה היו רוב במנין ובהעזה . הם חילקו עצמם לשלש מחלקות וחנו בשלשה מקומות : האחד בצפון המקדש , השני בחלק הדרומי עד ההיפודרומוס , והשל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים