פרק לב

פרק לב ( 1 ) ביום השני כינס המלך מועצה של קרובים וידידים , וכן הזמין את ידידו של אנטיפטר . הוא עצמו ישב בראש יחד עם ורוס , וציווה על כל המודיעים להופיע . ביניהם היו כמה מבני ביתה של אם אנטיפטר , שנאסרו זמן מועט קודם לכן כשהובילו אגרת ממנה אל בנה בסגנון זה : "מאחר שאביך גילה הכל , אל תתקרב אליו אלא אם כן השגת תמיכה של הקיסר . " כשעדים אלו הובאו בפנים יחד עם השאר , נכנס אנטיפטר והוא נפל בפישוט ידים ורגלים בפני אביו ואמר : אני מתחנן בפניך , אבא , אל תאשימני מראש , אלא הטה אתן בלי דעה קדומה לדברי הגנתי ו כי ברשותך אוכיח את טוהר כפי . 620-621 ( 2 ) הורדוס צווח עליו שישתוק ואז פנה לורוס ואמר ; אני בטוח שאתה וכל דיין הגון יאשימו את אנטיפטר כפושע מופקר . אבל אני חושש שמא תבוזו גם לגורל , ותמצאו שגם אני ראוי לבל שנאה שהולדתי בנים כאלו . אבל דוקא משום כך אני ראוי לרחמים מרובים שאני , המסנוור באבות , הולדתי בנים מתועבים כאלו , ואת בני הראשונים שחשבתי אותם ראויים למלכות בעודם צעירים לימים , חינכתי ברומי ופיזרתי יציאות הרבה והכנסתי אותם בין ידידי הקיסר , ועשיתי אותם ראויים לקנאת שאר השליטים , את הל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים