פרק לא

פרק לא 0 ) נוסף לזה בא בטילוס וצירף ראיות , וזו היתה העדות הסופית לתככי אנטיפטר . איש זה , שהיה עבדו המשוחרר , הביא בידו עוד רעל חזק שהיה מורכב מארס צפעונים ומהפרשת זוחלים אחרים , כדי שפרורס ואשתו יוכלו להשתמש בזה נגד המלך במקרה שהרעל הראשון יהיה חלש מדי . ועוד מטרה היתה לביקורו , נוסף על התנכלותו הנועזת באביו : להעביר את המכתבים שזייף אנטיפטר כדי להשמיץ את אחיו ארכילאוס ופילים . שנים אלו , בני המלך התחנכו ברומי , והיו לאנשים שרוח בם . אנטיפטר ביקש להיפטר מן האנשים האלו שעמדו בדרכו , עמד וזייף כמה מכתבים בשם ידידיהם ברומי כדי להבאיש ריחם , ושיחד אחרים שיכתבו שהנסיכים הצעירים משמיצים את אביהם בלי הפסק , והם מתאוננים בפרהסיה על גורל אלכסנדר ואריסטובולוס , והם מלאים זעם על שקראו אותם לחזור,- כי אביהם קרא אותם לשוב , ודבר זה הדאיג במיוחד את אנטיפטר . ג - « 0 ו « 0 ( 2 ) ואף לפני שנסע לרומי , ובהיותו עדיין ביהודה שקד אנטיפטר על ידי שוחד , שיהיו בידו מכתבי ההשמצה מאחיו שנכתבו ברומי . ולאחר מכן , כדי למנוע כל חשד היה הולך לאביו והיה מלמד סניגוריה על אחיו , אמר : הצהרות אלו ואלו מזוייפות הם , ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים