פרק ל

פרק ל ( 1 ) ועכשיו חזר העונש ובא על יוזמו העיקרי של הפשע אנטיפטר . העונש התחיל במיתתו של פרורס . כי כמה ממשוחררי פרורס באו אל המלך וסימני צער עליהם , והודיעו לו שפרורס נרצח על ידי רעל : אמרו : אשתו הגישה לו מין תבשיל משונה , ואחרי שאכלו נפל מיד למשכב . הם הוסיפו שיומיים קודם לכן הביאו אמה ואחותה אשה אחת מערב שהיתה מומחית למשקאות כדי שתעשה ממסך אהבה לפרורס ; אבל תחת זה היא נתנה לו רעל ממית , בהסתתו של סילאוס שהכיר אותה . 582-583 ( 2 ) המלך , שנפגע מהשדות גוברים והולכים מסר את השפחות וכמה בנות חורין שעל גביהן לעינויים . אחת מהן צעקה : אלהי המושל בארץ בשמים , הענש את זו שגרמה לצרותינו אלו , את אמו של אנטיפטר ! המלך נאחז בנקודת המוצא הזאת ושקד להגיע עד האמת . האשה גילתה אז את הקירבה היתירה שהיתה בין אם אנטיפטר ובין פרורס ונשי משפחתו , ואת פגישותיהם החשאיות : היא הוסיפה שפרורס ואנטיפטר , בשעה שהיו חוזרים מן המלך היו מבלים בשתייה בצוותא עם אותן הנשים , ולא נתנו רשות אפילו לעבד או לאמה להיות נוכח במקום . ידיעה זו מסרה אחת מבנות החורין . 584-585  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים