פרק כט

פרק כט ( 1 ) אנטיפטר שקיצץ את סיכויי היתומים והתקין את הנשואין ליתרון עצמו , ראה את סיכוייו כאילו הם מבוססים , והוסיף על רעתו בביטחון , ונעשה בלתי נסבל כי לא היה יכול להסיע את השנאה שעורר בכולם , הוא חיפש את בטחונו בהפחדה . הוא נסתייע בפרורס שראה את תביעת אנטיפטר לכתר מאוששת כבר . ואף היתה חבורה של נשים בארמון שעוררו מהומות חדשות . אשתו של פרורס , בשיתוף פעולה עם אמה ואחותה ואם אנטיפטר , היו יוצרות זלזול תמידי בתוך הארמון , ואף עילבו בשתי בנות המלך . ואף נעשתה ע"י כך שנואה במיוחד על הורדוס ; אעפ"כ , על אף שנאתו של הורדוס שלטו על השאר . המתנגדת היחידה לחבורתן היתה שלומית , שהודיעה על כך למל ך כחבורה שאינה לטובתו , כשהודיעו להן על הלשנה זו ועל כעסו של הורדוס , הן הפסיקו את כינוסיהן הגלויים , וכל האותות של קשרי ידידות , אדרבה , הן העמידו פנים במריבות זו עם זו לאזני המלך : אנטיפטר נטל חל ק בהעמדת פנים זו , והיה מאשים את פרורס בגלוי . אבל הן הוסיפו להתכנס בחשאי להילולות לילה , והידיעה כי בולשים אחריהם קישרה אותם יותר זה לזה . אבל משלומית לא נעלם דבר על כינוסים אלו והיתה מודיעה כל דבר למלך ....  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים