פרק כו

פרק כו ( 1 ) אבל זמן מועט לאחר מכן הגיע ליהודה אדם שכוחו היה חזק הרבה מערמותיו של ארכילאוס . לא זו בלבד ששם לאל את ההתפייסות שארכילאוס ניסה להשיג בדרכי מדיניות לטובת אלכסנדר , אלא אף היה עילה לחרבנו של הנסיך . הוא היה איש מלקדמוניה ואבריקלס היה שמו , שחמדת הממון שלו הביאתו לממלכה בסימן רע , אחרי שיוון לא יכלה עוד להכיל את חיי הפאר שלו . הוא הביא להורדוס מתנות נהדרות כפתיון לדבר שרץ אחריו ומיד קיבל תגמול כפול ומכופל . אבל הוא זלזל במתנה נקיה ופשוטה אם לא עלה בידו לעשות סחורה בממלכה תוך שפיכת דמים . וכך הוא הקיף את המלך בדברי חלקות וחנופה ושר לו שירי תהלה כוזבים . הוא עמד מיד על טיבו של הורדוס ושקד על כך שבכל מעשיו ודבוריו יגרום לו קורת רוח , ומיד נמנה בין ידידי המלך : ואמנם המלך וכל החצר שמחו לגלות אותות כבוד לספרטני הזה בגלל מולדתו / rarcf . " r < כשעמד על הרקבון שהיה שולט בבית המלך : על הריב בין האחים ומה עמדת אביהם לכל אחד מהם הוא היה צריך להחזיק תחילה טובה לאנטיפטר על מדת הכנסת אורחים שנהג בו ואילו הוא העמיד פני ידידות כלפי אלכסנדר , וטען בשקר שהוא ידידו הותיק של ארכילאוס . בהמלצה כ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים