פרק כה

פרק כה ( ו ) כשראה אלכסנדר שאי אפשר לשנות את דעת אביו , החליט לעמוד בעוז בפני הסכנות שאיימו עליו . לשם כך חיבר ארבעה ספרים נגד אויביו , בהם הודה בקשר אבל הוא ציין את מרביתם במשתפי פעולה עמו . וביחוד את פרורס ושלומית . הוא הצהיר ששלומית נכנסה לילה אחד בכוח אל חדרו ואילצה אותו לקיים עמה יחסים לא מוסריים , שלא ברצונו . מסמכים אלו שהכילו האשמות מזעזעות והאשימו אישים רמי מעלה נפלו לידיו של הוררוס , וארכילאוס שחשש לגורל בתו וחתנו חש ליהודה . הוא חש לעזרתם בחכמה מיוחדת , ועל ידי תמרון מחוכם הצליח להסב את איומי המלך לכיוון אחר . כי ברגע שהוא פגש אותו הוא הכריז : "היכן חתני בן הבליעלי היכן אוכל לראות רוצח אב זה כדי שאקרענו לגזרים במו ידי ? אף בתי תקח חלק בגורל בעלה הנאה : כי אף על פי שלא נטלה חלק בתוכניותיו , אבל היא נכתמה בהיותה אשתו של בריה שפלה זו , אבל אף אתה , הקרבן הנועד של הקשר מדהים אותי באורך אפך , כשאלכסנדר עדיין נשאר בחיים . אני עצמי מיהרתי ובאתי מקפדוקיה בקוותי למצא שבן הבליעל כבר שילם מזמן עבור פשעיו , ובדי לחקור יחד עמך אודות בתי , שנתתי אותה לאשה לבריה זו רק מפני הכבוד למעלתך הגב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים