פרק בג

פרק בג ( 1 ) הבנים ירשו את כעס אמם וכשהעלו בדעתם את פשעי אביהם היו רואים אותו כאויב אף בימים הראשונים כשהתחנכו ברומי , וביותר אחרי שחזרו ליהודה . התנגדותם גדלה עם השנים : וכשהגיע שעתם להנשא נשא האחד את בתה של שלומית דודתו , זו שהאשימה את אמם , והשני נשא את בתו של ארכילאוס מלך קפדוקיה , ואיבתה מצאה פורקן בדבור גלוי . אבל עוז רוחם שימש עילה להולכי רכיל , ומכאן ואילך רמזו אנשים מסויימים למלך כי שני בניו זוממים קשר נגדו , וחתנו של ארכלאוס שסומך על השפעת חותנו מכין עצמו לברוח כדי להאשים את אביו בפני הקיסר . הורדוס הושפע מדברי הרכילות והזמין את אנטיפטר , בנו שנולד לו מדוריס , כדי שישמש תריס בפני בניו האחרים , והתחיל לכבדו בכל אותות של חיבה . -44ג 44 ( 2 ) בניו הצעירים לא היו יכולים לעמוד בשינוי הזה . הם לא יכלו לעצור את רוגזם , כשהם , בני המלכים היו רואים את התעלות בנה של אשה לא מיוחסת , ובכל שעת כושר חדשה היו מביעים בגלוי את כעסם . ומה עלה בסופם ? בכל יום ויום סר חינם , ואילו אנטיפטר היה שאפתן , והיה אמן בהשמעת דברי החנופה לאביו , וכן בדברים שהיה מלעיז על אחיו החורגים . דברים שהיה בודה בעצמ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים