פרק כב

פרק כב ( 1 ) אבל המזל נתקנא בו בגלל ההצלחה שלו בעניני הכלל ופקד עליו צרות בביתו . ואשה שהיה מחזר אחריה בתשוקה היתה תחילת הפורענות שלו . כי בשעה שעלה על כסא המלוכה הוא גירש את אשתו שנשאה בעודו הדיוט . היא היתה ילידת ירושלים , ושמה היה דוריס ונשא את מרים בתו של אלכסנדר , בנו של אריסטובולוס . היא שהביאה בתוך ביתו את המחלוקת שהתחילה בימים הראשונים והוחמרה ביותר אחרי שובו מרומי . כי בראש ובראשונה הוא גירש מן הבירה את אנטיפטר בנו שהיה לו מאשתו הראשונה , לטובת בניה של מרים , ולא נתן לו רשות לחזור אלא בימי מועד . לאחר מכן , מפני חשד קשר הוציא להורג את הורקנוס אביה זקנה אחרי שחזר מפרתיה אל חצר הורדוס . הורקנוס נלקח בשבי על ידי ברזפרנס כשכבש את סוריה אבל הוא שוחרר בהשתדלותם של אחיו הרחמנים שהיו דרים מעבר לפרת . ואילו היה שומע בקולם שלא לעבור שוב את הנהר כדי להצטרף להורדוס , היה מונע עצמו ממיתה : אבל נשואיה של נכדה משכו אותו אל מותו . הוא בא כשלבו סמוך ובטוח על זה , והיה רדוף על ידי רגש געגועים עז אל מולדתו , והוא עורר את זעמו של הורדוס לא מפני ששאף למלכות אלא מפני שהמלוכה היתה שייכת לו באמת . 43...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים