פרק יח

פרק יח 0 ) המוני היהודים בעיר הפגינו את התרגשותם בדרכים שונות . החלשים התגודדו סביב המקדש ושקעו בעבודת שמים , עד שלא ידעו נפשם , ואמרו מיני מימרות של נבואה ההולמות השעה . בעלי האומץ היו יוצאים בכנופיות כדי לבצע התקפות מסוגים שונים , וביחוד כדי לתפוס כל אספקה שבתחום העיר , ולא השאירו מזון לא לאדם ולא לבהמה . מבין הכוחות הלוחמים , הממושמעים שביניהם אוגדו כדי לעמוד נגד הצרים . מן הסוללות היו מעכבים את הקמת הסוללות , והמציאו חדשים לבקרים מכשירים נגד המכונות . לא היה דבר שבו גברו על האויב יותר מאשר בחפירת המנהרות . 347-348 ( 2 ) המלך סיכל את התקפות הלסטים על ידי המצאת מארבים מוסווים ששמו קץ לפשיטותיהם : הוא התגבר על המחסור במזון על ידי זה שהביא מזון ממרחק , וניצל יפה את כוחות הלחימה שלו בהשתמשו באמנות הטקטיקה הרומית . אף על פי שהם הוכיחו עוז מדהים . בעיצומו של קרב פתוח היו מטילים עצמם לעבר הרומאים לקראת מות בטוח . ובחיסוי המנהרות היו צצים פתאום באמצעיתם של אנשי הורדוס : ולפני שחל ק אחד מן החומה נהרס היו מיד בונים חלק אחר במקומו . בקיצור ; הם לא גילו סימן של חולשה כל שהיא , לא במעשה ולא במחש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים