פרק יז

פרק יז ( 1 ) בינתיים אירעה פורענות קשה לעניינו של הורדוס ביהודה . הוא השאיר את אחיו יוסף בראש עניני הכלל , והורה לו שלא לנוע נגד אנטיגונוס לפני שיחזור : מאחר שנתברר ממעשיו שאין לסמוך על בריתו של מכירס . אבל מיד כששמע יוסף שאחיו נמצא במקום רחוק , לא נשמע להוראותיו , ועלה על יריחו בחמש קוהורטות שמכירס העמיד לרשותו . הוא הלך לשם במתכוון לתפוס את יבולי הדגן בעיצומו של הקציר . אויביו ערכו עמו קרב בארץ הררית ובשטח קשה ; הוא עצמו נהרג אחרי שהוכיח גבורת קרב והרומאים נשמדו עד אחד . הגדודים היו מטירונים חדשים שגויסו בסוריה ולא חוזקו בחיילים ותיקים כדי שיגישו עזרה למחוסרי הנסיון הקרבי . 24 ג ג 2 ג ( 2 ) אנטיגונוס שלא נתקררה דעתו בנצחון נתמלא חרון במדה כזאת שכילה חמתו בגוויתו המתה של יוסף , וכשהיו הגויות ברשותו ציוה לכרות את ראשו , אף על פי שאחיו פרורס הציע לפדות אותו בסכום של חמשים ככרים . נצחונו של אנטיגונוס גרר אחריו פולמוס כזה בגליל שתומכיו גררו את חשובי תומכיו של הורדוס אל הים וטיבעו אותם . במקומות רבים באדום היו תהפוכות : שם בנה מכירס מצודה בשם גתה . להורדוס לא הגיע שמץ מכל הדברים האלו . אחר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים