פרק טז

פרק טז ( 1 ) בשעה שהרומאים היו חיים בשפע והיו חפשים מנשק , לא ישב הורדוס בטל . הוא כבש את אדום בארבע מאות סוסים ואלפים רגלי ששלח עם אחיו יוסף כדי למנוע כל מרד לטובת אנטיגונוס . הוא עצמו העביר לשומרון את אמו ואת כל קרוביו וידידיו שהוציא ממצדה . וכשהושיבם שם בביטחה שוב עלה לכבוש את שארית הגליל ולגרש את חילות המצב של אנטיגונוס . 303 ( 2 ) הוא חש לציפורי בשעת סופת שלג , וכבשה בלי התנגדות , ומגיניה ברחו משדה הקרב . שם ריענן את חייליו שנפגעו בסערה ( כי אספקה רבה היתה מצויה שם . ( תחילה יצא נגד הבריונים שהיו דרים במערות וכבש את החלקים הרחוקים של המדינה , וגרמו לתושבים פורענות במדה לא פחותה מזו שמלחמה גורמת . הוא שלח שלש חטיבת של חיל רגלי וגדוד של פרשים לכפר ארבל . ולסוף ארבעים יום הגיע לשם יחד עם צבאו . בואו לא הפחיד האויב . היו בהם הן נסיונם של לוחמים והן העזה של בריונים , ובאגפם הימני הניסו את אגפו השמאלי של הורדוס . הורדוס חש להצלתם באגפו הימני שפקד עליו , ולא זו בלבד שהפסיק מנוסת גדודיו הבורחים , אלא גם התנפל על הרודפים ובכך שם קץ להתקדמותם . לבסוף שבר את התנגדותם בהתקפת מצח , והביא אותם ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים