פרק יב

פרק יב ( 1 ) כשיצא קסיוס מסוריה שוב פרצו מהומות בירושלים : אחד בשם הליקוס ועמו כוח צבאי התקומם נגד פצאל , כי רצה לענוש את הורדוס על ידי אחיו על העונש שנתן למליכוס . באותה שעה היה הורדוס אצל פביוס , המפקד בדמשק ושם היה אנוס להיות מחמת מחלה , אף על פי שהשתוקק להגיש עזרה . בינתיים גבר פצאל לבדו על הליקוס , וגינה את הורקנוס על כפיית הטובה , הן משום שסייע למורד , והן מפני שהסתכל בשווין נפש כשאחיו של מליכוס כבש את המצדות : שכן כמה וכמה מצדות נכבשו , וביניהן החזקה מכולן , מצדה . 234-237 ( 2 ) אבל שום דבר לא עמד לכובש מול כוחו של הורדוס . לאחר שחזר לאיתנו הוא חזר וכבש את שאר המצודות וגירש אותו ממצדה כשהוא מבקש רחמים . וכן גירש מן הגליל את מרירן , אדונה של צור ששלש מצודות היו כבר בידו . הוא נתן חנינה לכל אנשי צור שלקח בשבי ; אחרים אף שלח לביתם אחרי שהעניק להם מתנות , כדי לזכות בחיבת האזרחים ולעורר שנאתם לעריץ . מריון זכה למעמדו בגלל קסיוס שחילק את כל סוריה למחוזות שלטון , מתוך שנאה להורדוס עמד והביא בחזרה את אנטיגונוס בנו של אריסטובולוס : וביותר נעשה כן ] בגלל פביוס . כי אנטיגונוס השיג באמצעות ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים