פרק ז

פרק ז ( 1 ) [ פומפיוס ] שכעס על כך עצר את אריסטובולוס במעצר , וכשהתקרב אל העיר התבונן סביבו יפה יפה לראות באיזה מקום יתקיף . הוא הבחין בחוזק החומות ובמשימה העצומה לכובשם . וכן בחן את הבקעה המטילה פחדים שממולם , ובתוך הבקעה ראה את המקדש המבוצר בחזקה , כדי שישמש מפלט אחר מפני האויב אם העיר תילכד . ( 2 ) אבל בעוד הוא עומד ומעמעם הרבה זמן פרץ ריב בתוך החומות ; תומכי אריסטובולוס עמדו על כך שיש להתקיף ולהציל את המלך , ואילו דעתם של אנשי הורקנוס היתה שיש לפתוח את השערים בפני פומפיוס . מספרם של אלו גדל מתוך יראה שהיו מתייראים מן הרומאים . פחד זה גבר בראותם את הסדר המושלם אצל הרומאים . אנשי אריסטובולוס שנתברר כי הם החלשים נסוגו אל המקדש , וניתקו את הגשר שקישר את המקדש לעיר . והתכוננו להחזיק מעמד עד הסוף . האחרים נתנו לרומאים ליכנס לתוך העיר ומסרו בידיהם את הארמון . פומפיוס שלח כוח צבאי לכבשה בפיקודו של פיסון , שהיה אחד מסגני הפיקוד שלו . מפקד זה הציב זקיפים בכל העיר , ולאחר שלא עלה בידו לשדל אף אחד מאותם האנשים שנמלטו למקדש שיבואו עמו לידי הסכם , הכין את השטח הסמוך להתקפה . ידידי הורקנוס סייעו ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים