פרק ו

פרק ו ( 1 ) הורקנוס שאמו הפקידה בידו את מלכותו בחייה , היה יורש של הכל , אבל אריסטובולוס עלה עליו בכושרו ובעוז רוחו . וקרב על הכתר פרץ על יד יריחו . מרבית חייליו של הורקנוס עזבוהו ועברו אל אריסטובולוס . הורקנוס והאנשים שנשארו נאמנים לו חשו למצוא מקלט באנטוניה . הם תפסו את אשתו וילדיו של אריסטובולוס כבני ערובה לבטחונם , אבל לפני שנעשה נזק שאין לו תיקון באו האחים לידי הסכם שלפיו יהיה אריסטובולוס המלך , והורקנוס אחרי שיתפטר מממלכתו , יזכה במעמד הכבוד של אח המלך . הפיוס נתקיים במקדש . הם התחבקו זה עם זה לעיני כל העם שהקיף אותם , ולאחר מכן החליפו מדוריהם : אריסטובולוס שם פניו לעבר הארמון , והורקנוס לבית אריסטובולוס . 120-122 ( 2 ) נצחונו הבלתי צפוי של אריסטובולוס הבהיל גם את מתנגדיו , וביחוד את אנטיפטר שהיה שונאו מימים ימימה . הוא היה אדומי על פי גזעו . על ידי יחוסו ועושרו ומעלות אחרות שהיו בו , היה הראשון בעמו . הוא השיא עצה להורקנוס לחפש מחסה אצל ארטס מלך ערב בכוונה לחזור ולקבל מלכותו . והוא אף המריץ את ארטס לקבלו ולהשיבו למלכותו . הוא הירבה לספר בגנותו של אריסטובולוס על אפיו הסוער , והרב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים