פרק ג

פרק ג ( ו ) כשמת הורקנוס שינה אריסטובולוס בכור בניו את הממשלה ועשאה ממלכה . הוא היה הדאשון שענד כתר , ארבע מאות שבעים ואחת שנה ושלשה חדשים אחרי ששב העם לארצו כשנשתחרר משיעבוד בבל . לאנטיגונוס שהיה השני באחיו הוא העניק כבוד כשלו , כי אהב אותו אהבה גלויה . את שאר אחיו אסר באזיקים . אף את אמו שם באזיקים מפני שחלקה על מלכותו , כי יוחנן הניח אותה להיות אדונת הממלכה . אכזריותו הגיעה עד כדי כך שהניח לה למות ברעב כשהיא כבולה באזיקים . 70-71 ( ( 2 אבל העונש על מעשים כאלו הגיע לאנטיגונוס , שאהבו ועשה אותו שותף במלכותו : כי הוא הרג גם אותו בעטייה של לשון הרע שבדו כמה אנשי חצר רעים . אמנם בתחילה לא נתן אריסטובולוס אימון בדברים אלו , הן מפני שאהב את אחיו , והן מפני שייחס לקנאה את רוב הדברים האלו שבדו מלבם . אבל יום אחד . כשאנטיגונוס הופיע ברוב הדר , כשחזר ממסע מלחמה , כדי להיות נוכח בחג שבו מקימים סוכות לה' על פי מנהג אבות , אירע הדבר שאריסטובולוס נפל למשכב . כשסיים את החג עלה אנטיגונוס ( אל המקדש ) כשהוא מוקף במשמר ראשו ומקושט בכל ההידור האפשרי , וערך תפלה מיוחדת לשלום אחיו . וכאן הופיעו בני הבליע...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים