ספר א

ספר א ( ו ) מאחר שמלחמת היהודים עם הרומאים היתה המלחמה הגדולה ביותר לא רק בין מלחמות דורנו , אלא קרוב לומר , גם בין אלו שנשתמר רישומן בפי השמועה , [ מלחמות ] שנערכו בין עיר לעיר ובין עם לעם , ומאחר שמלחמה זו תוארה בדרך סופיסטית ע"י אנשים שלא נטלו חלק במאורעות אלא גיבבו דברים שהגיעו לאוזניהם בלי תכלית ובלי סדר , והללו שהיו שם זייפו דברים מחמת חנופה לרומאים או מחמת שנאה ליהודים , לפיכך פעמים יש בהם קטגוריה ופעמים דברי קילוס , אבל אין בהם היסטוריה מדוקדקת , ואני יוספוס בן מתיא , ירושלמי וכהן , שבתחילה לחמתי נגד הרומאים ולאחר מכן נטלתי חלק במאורעות מתוך אונס — בא להציע לבני ההגמוניה הרומאית בתרגום יווני את מה שחיברתי בלשון המולדת ושיגרתי לברברים [ בני אסיה ] העילית . ( 2 ) כי בשעה ששלטה התנועה הגדולה ביותר כפי שאמרתי , היתה האימפריה הרומאית חולה מבית . אנשי המרד שבין היהודים , שבאותו הזמן היו בשיא הנכסים והכוח קפצו על השעה הטרופה הזאת , וניצלוה למרד , ומרוב מהומה מהם שציפו לזכות במזרח ואילו אחרים היו חוששים שיקפחוהו . היהודים השתעשעו בתקוה שכל בני עמם שמעבר לפרת ישתתפו עמם בהתקוממות בשעה ש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים