תוכן הענינים

תוכן הענינים מבוא הספר מטרת הספר — גורמי המלחמה — ראשי מרקים של הספר . ו 2 ס & ר א פרק r א , _ , הריב בין בני טוביה ובין חוניו — כיבוש ירושלים על ידי אנטיוכוס אפיפנס — מתתיהו החשמונאי — מותו של יהודה המכבי . 24 פרק ב שלטונם של יונתן ושמעון - יוחנן הורקנוס נגד תלמי חתנו של שמעון ונגד אנטיובוס סידטס — נצחונו של יוחנן . 26 פרק ג מלכות אריסטובולוס הא' — מותו של אחיו אנטיגונוס — נבואתו של יהודה האיסי — מותו של אריסטובולוס . 28 פרק ד מלכותו של אלכסנדר ינאי — הריב עם הפרושים — המלחמה עם דמטריוס אקיירוס — מותו של אלכסנדר . 29 פרק ה מלכות אלכסנדרה — המרד של אריסטובולוס — מותה של אלכסנדרה . 32 פרק ו הריב בין הורקנוס ואריסטובולוס — עלייתו של אנטיפטר — התערבותו של סקברוס — האחים בפני פומפיוס . 33 פרק ז המצור על ירושלים — פומפיוס כובש המקדש  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים