מלחמת היהודים

1 > ספ 1 ס פלביוס - > וסף בן נןתתיהו תרגום חדש שמואל חג > הוצאת ראובן מס בע"מ ירושלים יוסף בן מתתיהו ( יוספוס פלביוס ) מלחמת היהודים יוסף בן מתתיהו ( יוספוס פלביוס )  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים