ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה מבוא ספר זה הוא ניסיון ראשון לחקר יצירתו של דוד גנז והסביבה האינטלקטואלית שחי בה , הן בתחום היהודי והן באווירה האוניברסלית ששררה באירופה בשלהי המאה הט"ז ובתחילת המאה הי '' ז . המחקרים הקודמים על גנז נקראו בקפידה , במידת האפשרות . אך מאחר שהם מרובים וגס שונים כל-כך זה מזה , ובעיקר מצד איכותם , לא יהא ציון כולם במסגרת של ביבליוגרפיה מוערך , אלא בגדר של גיבוב נתונים משוללי כל עניין . בביבליוגרפיה שאנו מביאים כאן , השתדלנו לזרות את התבן מן הבר , ועם זאת יצויינו בה מחקרים שמבחינה עקרונית אין להם מקום כאן ואשר תוכנם עלול להטעות את החוקר בשל חוסר ההגיון שבעובדות שהם מציגים . "תמרורי עצור " ! מופיעים בשפע בגוף הספר ובהערות . עם אלה שבביבליוגרפיה הס מהווים אוסף אופייני לדרך , שבה הלכו תקופה ארוכה מדי במה שאגדיר כשטחי-הפקר , בשדה הרחב של מדעי היהדות . לעצם תוכנה של יצירתו של דוד גנז ולתקופתו אין אנו מייחדים בביבליוגרפיה זו אלא מקום מצומצם מאוד , לפי שהמקורות והמחקרים , ישנים כחדשים , שהספר מבוסס עליהם , צוינו בגוף הספר או בהערות . אנו מסתפקים באי-אלו השלמות ובציון שמות המחברים ? בעזר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים