נספח: קופרניקוס בספרות העברית למן שלהי המאה ה-16 עד שלהי המאה ה-18

נספח קופרניקוס בספרות העברית למן שלהי המאה ה16- עד שלהי המאה ה18- בדעת המחבר להקדיש מחקר מפורט למקום שתפס קופרניקוס בספרות העברית של המאות הי"ז והי"ח . השאלה לא רק מעניינת כשלעצמה , אלא חשיבות לה גם בשל השלכותיה על בעיית הסובלנות הדתית , כאחת מבבואותיה העיקריות באותה תקופה . בנספח זה נסתפק בהצבתם של אי-אלו תמרורים , שברור כי לא יסייעו להסיק מסקנות סופיות אלא על רקע התפתחותה של הקופרניקאיות במחשבת-אירופה הלא-יהודית . לפיכך נציין מיד , שבלי להפריז בהכללות ניתן לקבוע מפורשות n במישור המדעי : עד לשלהי המאה הי"ח לערך לא קיבלו את ההיפותזה של קופרניקוס אלא כמה גאונים בלבד , כגון קפלר , גלילאי , ניוטון , לפלס והרשל . רובם המכריע של התוכנים הלמדנים , אף-על-פי שהם חולקים כבוד לקופרניקוס , ממשיכים בכל-זאת לפעול לפי הנחות-היסוד של תלמי . הפיסיקאים הם שיאלצוס להתאים את מחקריהם למהפכה הקופרניקאית . . 2 במישור התיאולוגי 1 ההתנגדות לקופרניקוס היא עקשנית , ולעתים קרובות אלימה , עד לתחילתה של המאה הי"ט . אשר לקתולים הרי רק בשנת 1832 מוציאים הם את ספרו של קופרניקוס מרשימת הספרים האסורים . אצל הפרוטסטנטים...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים