שיטת טיכו בלאהה בספר מעשה טוביה של טוביה הכהן ‭-1707)‬ו*ס"ז)