הפגישה בפסגה: טיכו בראהה והמהר"ל מפראג

הפגישה בפסגה : טיכו בראהה והמהר" ל מפראג עד שיבוא הרגע המבורך שבו אולי יימצא מפתח התעלומה , מחובתנו לבחון היכן אנו עומדים . נראה לנו , כי דוד גנז שאב את קוויה הכלליים של חתימת ספרו מן ההיגיון של התלמוד , מן המושג המלא ענווה ואולם גם אמונה : תיק"ו . חתימתו של "נחמד ונעים" - שיטתו של טיכו בראהה 1 חתימת-החתימות הזו , שנוסחה מופיע לעיל , פותחת בתיאור מצפההכוכביס של בנאטק , שהוא אחד מפלאי-עולם , ובהזכרת שעותהעבודה המלהיבות , שבילה דוד גנז בתוך מצפה זה . אולם תעודתו של סיפור אוטוביוגרפי זה - תכלית המסופר - היא זיקוק מדעי : תמצית מקוצרת וברורה ככל האפשר של המהפכה האסטרונומית , שחולל טיכו בראהה . תמצית זו חותמת את ספרו של דוד גנז . היא כוללת שלש נקודות , אשר כמה מהן כבר הדגיש המחבר להפליא בגוף ספרו , בסימנים כ '' ה וקס"ג ( א ) טיכו בראהה הוכיח , כי הגלגלים קבועים והכוכבים ניידים " ) גלגל קבוע וכוכב חוזר . ( " וזה כל תוכנו של סימן-המפתח כ '' ה , שדוד גנז מציינו מראש בסימן ט"ז .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים