אימין בנאטק על יד העיר פראג, מקום מצפה הכוכבים של טיכו בראהה