עמה* בספר נחמד ונעים בו מספר גנז על שיחותיו עם טיכו בראהה ויוהאן קפלר