ההלם: דוד גנז נפגש עם טיכו בראהה וקפלר

ההלם : דוד גנז נפגש עם טיכו בראהה וקפלר בכל חוויה רוחנית יש נקודת-הלם , שהיא גם נקודת-הזינוק לכל המתחולל , מעין השראה פתאומית , כגון זו שהקפיצה את ארכימדס מבית-המרחץ והריצה אותו ברחובות בקריאות "אוריקה" " ) מצאתי . ('' נקודת ה"אוריקה" של דוד גנז מסתמנת בבירור רב בספרו : הוא רושמה בסימן כ"ה , בשער א . ' בסימן קצר זה מספר המחבר על שיחת-מפתח שהיתה לו עם טיכו בראהה . חשיבותה של שיחה זו ניכרת בכך , שהאפילה על כל מה שכבר למד והורה דוד גנז ועל כל שילמד ויורה בעתיד . כותרת הסימן 1 "אם כוכב קבוע ( וגלגל 1 חוזר ) או גלגל קבוע וכוכב חוזר . " אין זה אלא הוויכוח המפורסם בין חכמי ירושלים לחכמי אלכסנדריה , אשר התלמוד , במסכת פסחים צ"ד ב , ' מעיד עליו כי חכמי ירושלים הודו ביתרון השקפתם של חכמי אלכסנדריה . הודאה זו היא שאיפשרה לתכונה היהודית של ימי-הבינייס להזדהות עם זו 2 של תלמי . זו כותרת הסימן בכתבי-היד ובתוכן העניינים שבספר המודפס . המלים שבסוגריים הושמטו בספר בראשו של הסימן . שלמה מונק מעיר בצדק בתרגומו הצרפתי למורה-נבוכים ( . s , 7 s-t 9 ) שהודאת חכמי-ישראל לחכמי אומות-העולם מתייחסת במהדורות שלנו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים