ניקולאוס קופרניקוט מוזכר לשבח על-ידי דוד גנז בספר נחמד ונעים