פיק של "ספי אילם" שבו דלמדיגו מספי שהוא השתמש בטלסקופ של "יבו" גליליאוס