תיאור שיטתו של טיכו בראהה בכתבהיד ברנו של נחמד ונעים