המפה המפורסמת בצורת תלתן של הייגרין ביגטינג, 1581 (ירושלים באמצע העולם, כולל העולם החדש)