"מאפא מונדי" של אברהם אורטליוס, מוזכרת ע"י דוד גנז