ספר אילם של יוסף שלמה דלמדיגו בדפוס מנשה בן ישראל, שפ"ט