מיתוס העולם - החדש בתודעה היהודית: עשרת שבטים האבודים וגילוים מחדש

מיתוס העולם - החדש בתודעה היהודית : עשרת שבטים האבודים וגילוים מחדש אגדת עשרת השבטים לפני המאה השש-עשרה בה במידה שאובדן גן-העדן היה לגבי התודעה הנוצרית מין דיבוק , אשר גילוי העולם החדש היה מסוגל לתת לו מזור , כך היה אובדן עשרת השבטים עולה מזמן לזמן בתודעה היהודית מעורב בחלומות משיחיים ומשמש אחד ממרכיביהם השליליים . כי הסמבטיון , הנהר הבלתי-עביר שהפריד בין בני-ישראל האובדים לבין פליטת בני-יהודה הגולים , אינו גבול גיאוגרפי גרידא ; הוא אחד המחסומים הקשים היותר על דרך בואו של המשיח . קיום נבואתו הנחרצת של יחזקאל ( פרק לז , ( היינו איחודס-מחדש של יהודה ויוסף , אקדמה זו הכרחית היא לכינוסו-המשיחי של עם-ישראל כולו על אדמתו . כל עוד עשרתהשבטים מנותקים מגופו של עם ישראל , נפש העם הפגומה . כלום יביא גילוי העולם החדש , עם אוכלוסייתו החדשה , לשיקומו של עם ישראל קודם לבוא המשיח ? זו השאלה שעוררה , בעוצמה גדולה מאד , שורה של מאורעות שתחילתם בשנת , 1492 בעיקר מפני שהושמעה לראשונה מפיהם של לא-יהודים , אשר התרשמו מאוד מנקודות-הקירבה בין היהדות-העבריות לבין שפתן , מנהגיהן , אמנותיהן ותוויהן הגופניים של ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים