מציאותו של היהודית העולם-החדש : בתודעה המלומדים והאנוסים

מציאותו של היהודית העולם-החדש : בתודעה המלומדים והאנוסים אס ננסה לקבוע את מקומה של הנוכחות היהודית בשני ממדיה של " יציאה" זו , המציאות והמיתוס , נופתע לטובה כאשר ניווכח לדעת שניתן לעשות כן בהנחייתו של דוד גנז , הן כהיסטוריון בעל צמח דוד והן כתוכן בעל נחמד ונעים . בשלהי המאה השש-עשרה מקיף דוד גנז במבטו , תהליך-התפתחות הנוטה להסתיים . לא כל השאלות מצאו את פתרונן ; נהפוך הוא . אולם לפחות יודע דוד גנז לנסחן כשורה , וכשדרוש הדבר - לבחור באומץ-לב באחת משתי התשובות . הוא מציין שמות , שפירושם בלבד מאפשר לנו לשחזור את שורת המשתתפים היהודים בחיזיון הגדול של גילוי העולם-החדש ' התלמוד , הזוהר , התוכנים היהודים בני ימי-הביניים בספרד ובצרפת , אחר-כך היהודים המהוללים , בני-זמנם של קולומבוס ווספוצ'י : אברהם זכות ויצחק אברבנאל ; ולבסוף , יהודים בני המאה השש-עשרה שרשמו את המאורע : אברהם פריצול , יוסף הכהן , שלמה אבן-וירגה , גדליה אבן יחיה , עזריה מן האדומים . ראשית , נתפוס מקום לצדו של דוד גנז בעמדת-התצפית שלו , וקודם שנתחלק עמו בלחמו , בדאגותיו , בשמותיו , נראה יחד עמו כיצד פעמו לבותיהם של היהודים שקדמ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים