מציאות ומיתוס של העולם החדש במאה השש-עשרה: תמורה רופפת ומעורבת

מציאות במאה ומיתוס השש של -עשרה העולם : החדש תמורה רופפת ומעורבת גילוי אמריקה במאה השש-עשרה הוא אחד מקווי-התיחום הנזילים , מעשה שעטנז , בתמורה שחלה בממדיו של עולם הרוח האנושית ברגע גורלי של ההיסטוריה . אף כי פעולת הגילוי עצמה היה בה משום התפתחות , משום דחיפה עוורת אך עקשנית קדימה - ממסעו הראשון של כריסטופר קולומבוס בשנת , 1492 ועד לסיבובו השני של פרנסיס דרייק סביב העולם ב - 1576- הרי ידיעת גופי העובדות ושיבוצה בהכרת המלומדים או הסקרנים במחציתה הראשונה של המאה השש-עשרה אודות עובדה זו גופה , עדיין היו בעיצומה של התהוות . נתגלה עולם חדש , עובדה שאינה שרויה במחלוקת ואינה ניתנת לערעור , אולם סיפורי-מעשה כה רבים נפוצו על נסיונותיו של גילוי זה , שמות כה רבים ומפורסמים נשתרבבו בו - קולומבוס , אמריקו וספוצ'י , ואסקו דה גאמה , מגלאן , פרדינאנד קורטז , ז'אק קרטייה , גיום לה טסטו , נוליני . מעצמות כה רבות נטלו חלק בתחרות הרפתקנית זו - ספרד , פורטוגל , צרפת , אנגליה , הולנד . הרבה אדמות , אוקיינוסים , מצרים , לשונות-יבשה , נתגלו במהירות זה אחר זה , שכל אחד משלבי-הגילוי מחק או חפף את קודמו , וחייב ש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים