פסל מהר"ל מפראג בבנץ עירית פראג (ע"י לדיסלס סלון, פסל לא יהודי, בשנת ‭.1912‬ הפסל קיים עד היום)