דוד גנז והבעייתיות הפנימית של היהדות בשלהי המאה השש-עשרה

דוד גנז והבעייתיות הפנימית של היהדות בשלהי המאה השש-עשיה בפראג שבה מתחוללת המערכה המכרעת של האסטרונומיה המודרנית בנקודת-החיבור שבין שתי מאות ; בפראג שבה הושלם המהפך בתפיסת הספירה השמינית על-ידי גילויים של חוקי קפלר , כמאה שנה לאחר המהפך בתפיסת כדור-הארץ על-ידי גילוייו של העולם החדש , מצוי רב יהודי המעורב בכל-עוז ובעצם קיומו במאבק המתחולל . רב זה הוא דוד גנז . לתיאורו של מאבק זה יוקדשו החלק השני והשלישי של מחקרנו זה . נשתדל לתאר את המאבק האמיץ , שמנהל יהודי בתוך-תוכה של התסיסה הרוחנית חסרת-התקדים , המציינת את שלהי המאה הששעשרה . כן נראה , כי במאבק זה אין דוד גנז מתבלט כגיבור , או כדון קישוט , אלא כמשרתה הנאמן של האמת , שבעיניו אינה אלא אמת כללית , אוניברסלית , הנוגעת באותה מידה ליהודי ולאדם שבו . שני צדדים אפוא למאבקו של דוד גנז . הצד החיצוני , והוא הוויכוח עם העולם הלא-יהודי , המתגלם בטיכו בראהה וקפלר , אינו ניתן להפרדה מן הצד הפנימי , מן המאבק שמנהל דוד גנז בתוך קהילתו שלו , שעלינו לחקרו תחילה . בתורת מאמין אין דוד גנז נדחף , כמו אנשי המאה השש-עשרה בני כל הדתות , אך ורק לעבר עולם חיצו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים