הבזק: פראג 1592

הבזק : פראג 1592 פראג 1592 מאה שנים חלפו מאז גירוש יהודי-ספרד , שדון יצחק אברבנאל , עדראייה לו וקרבנו , הגדירו כחורבן הבית השלישי . מאה שנות גלות ופזורה של מאות אלפי יהודים המכים שורשים בארבע כנפות הארץ , עד לאותן האדמות החדשות שגילה כריסטופר קולומבוס בשנת , 1492 עברו עד לשנת , 1592 שבה פותח חיבורנו זה . אך היו אלה גם מאה שנים של רטט משיחי , של הכנה נלהבת ונמרצת לגאולה , אשר הכל קיוו וידעו , כי תקבץ את פזורי ישראל . לאחר האכזבה מ"התגלותס" של דוד הראובני ושלמה מולכו ב , 1532- התכנסו והתרכזו בצפת גדולי החכמים של ארץ-הקודש , והתגלותם של הרבנים יוסף קארו , משה קורדובירו ויצחק לוריא במרומי הצוק הגלילי , עתידה היתה להציף את מחציתה השניה של המאה השש-עשרה באור משיחי , שלא היה כמוהו בישראל . קרניה של אורה זו הופצו עד לפראג , אולם בעיר זו , כמו בכל בוהמיה ומוראביה ועד לפולין השכנה , הנץ אור מקורי , שעשה אזור זה שבמרכז-אירופה לכור-מחצבתה של משיחיות שאינה מאונכת , כמו במשיחיות הצפתית , שכן חלוצה של משיחיות זו , המהר"ל , הטה אותה לכיוון מאוזן . קשוב לאותות-הארץ ולחיי-האדם יותר מאשר לאותות הספירות ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים