רשימת ספרים ומאמרים

רשימת ספרים ומאמרים רשימה זו כוללת ספרים ומאמרים העוסקים במגילת הסרכים ובאחדות מן הבעיות שנדונו בספר זה 1 נוספו עליהם כמה פריטים שראיתי טעם מיוחד להזכירם . גם בתחומה המצומצם אין היא ממצה את כל החומר הביבליוגראפי . א . עברית י' ליווה המשיח מבית דויד במגילות מדבר יהודה , עיונים במגילות מדבר יהודה , ירושלים תשי - ' יז עמי . 76—55 הנ"ל , תולדות בית דויד , ירושלים תשי"ט , עמי 147—117 ( הפרק 'תורת שגי 7 המשיחים . ( א"מ הברמן , מגילות מדבר יהודה' תל אביב תשי"ט ( מהדורה כוללת . ( י' ליכט , מטעת עולם ועם פדות אל , מחקרים במגילות הגנוזות , ירושלים תשכ"א , עמ' . 75—49 ש' טלמון , חשבון הלוח של כת מדבר יהודה , בקובץ הנ''ל , עמ' . 105—77 [ חומר כתוב עברית , הדן בלשונה של המגילה , הובא בהערות לפרק הראשון , במבוא הכללי ] ב . ללעזית קיצורים RQ = Revue de Qumran ; ZAW = Zeitschrift fuer die Alttestamentliche Wissenschaft . Exploration Journal ; JBL = Journal of Biblical Literature ; RB = Revue Biblique ; BASOR = Bulletin of the American Schools of Oriental Research ; IEJ = Israel S . M . STERN , Notes o...  אל הספר
מוסד ביאליק