נספח שלישי קטעים מתור חיבורים מקבילים

נספח שלישי קטעים מתור חיבורים מקבילים בחודש פברואר 1963 הגיע לידי הפרסום המכיל את הקטעים של 'המערות הקטנות' ( כלומר , דלות החומר ) של קומראן n בו נכלל קטע מן המערה החמישית , והוא — לפי 2 הצעתו ההססנית של המהדיר , מיליק — שריד מטופס של סרך היחד , וציונו . 5 Q 11 התיבות וחצאי התיבות שנשתמרו בקטע זה תואמות כמה תיבות מן השורות 7—4 של הדף השני במגילה השלמה . יש להניח שהשורות של הטופס 5 Q 11 היו קצרות בהרבה משורותיה של המגילה השלמה . כפי שמעיר מיליק , אין חישוב החסר בקטע זה תואם יפה את כמות התיבות הכתובות במגילה השלמה , ואם אמנם נכון הזיהוי עלינו להניח שבנוסח של 5 Q 11 היו כמה תיבות יתרות וכן כמה תיבות חסרות לעומת נוסח המגילה השלמה . ואמנם ייתכן , כפי שמעיר מיליק , שאין כאן אלא קטע מנוסח של קללה הדומה לקללתו של גורל בליעל בסרד היחה ושנכללה בחיבור אחר . וזה הקטע , בהעתקו ובהשלמתו של מיליק ( האותיות המנוקדות הן מסופקות : ( עוד כמה שרידים של אותיות נותרו באותו הקטע , מן הדף הסמוך בצד שמאל . מיליק מצא להם תיבות מתאימות בהמשכו של הכתוב בסרך היחד , בשורות ! 14—12 , 2 אך נראה לי שאין בשרידים אלה כל...  אל הספר
מוסד ביאליק