סרך הברכות

סרך הברכות ברכה ליראי אל ( דף , 1 שורות ( 9 — 1 . 151 ברכה זו באה בתחילתו של החיבור ומעידה אפוא שלחיבור לא היתד . פתיחה כללית . היא קטועה למדי ' ולפיכך אין לעמוד בוודאות על תוכנה . הלשונות שבאו במבואה של הברכה הן הלשונות הרגילים לבוא בתוארי הכת במגילות בכללן . אף על פי כן נראה לי שהכוונה אינה לעצת היחד שלעתיד , כלומר לא לנכבדי העם שימשיכו את מסורתה של הכת שבהווה , אלא ליראי ה' הפשוטים , שיהיו רוב מניינה ובניינה של העדה שלעתיד . אנשים אלה יהיו ממילא שומרי מצו 1 תיו של האל , כדרר שנוהגים אנשי היחד שבהווה , ומכאן הדמיון בתארים . העתק שלא לפי שורות המגילה דף 1 1 דברי ברנכה ] למשכיל לברך את יראני אל עושי כול רצונו 2 ושומ ] רי מצוותיו ן ומח [ ז ] קי ב [ רית ] קודשו והולכים תמים 3 [ בכול דרכי אמתו ויב ] חר בם לברית ן [ ע ] ולם [ וזרעם י ] עמוד לעד : 4 יברככה אנדוני ממעון קודשו ואת מקור עולם ] ן אשר לנרא 1 ירא [ י אל : [ עיין מקבילות בפירוש . [ עושי כול רצונו ושומ ] רי : השווה פשר תהילים . 5 ' 1 מן התיבות האחרונות נשתמרו כמה שרידים' שאינם ברורים בתצלום . קריאתם לפי מיליק . מצוותיו : ו שנייה ת...  אל הספר
מוסד ביאליק