מבוא לסרך הברכות

מבוא לסרך הברכות מצב השתמרו ת ו של החיבור . 147 חיבור זה הוא האחרון שהיה רשום במגילה , עד כמה שהיא ידועה לנו ( עיין סעיף . ( 5 נשתמרו ממנו 32 קטעים , מהם 8 גדולים . המהדיר הראשון , מיליק , שיער את סדרם המקורי של הקטעים , ובא לכלל מסקנה שהם שרידים של חמישה דפים , ואף קבע — בדרך של השערה —את מקומם של רוב הקטעים בחמשת הדפים . בקביעה זו הוא נעזר בסימנים שונים שבמצבו של החומר , כגון בעובדה שכמה קטעים נמצאו דבוקים זה על גבי זה . על פי הנחתו , שמספר השורות בדף היה 28 ( חוץ מן הדף האחרון , שבו היו , לפי אומדנו , 29 שורות , ( קבע מיליק מספרים שוט פיט של דף ושורה לרובו הגדול של החומר , הכול —כפי שהוא אומר במפורש — בדרך של השערה . במלאכה זו גילה מיליק כשרון רב להפליא , ואין לנו אלא לקבל את שיחזורו ( עיין קומראן א , ' עמי ! 130—118 לוחות . ( xxix— xxv גם בקריאתו , בהשלמתו ובפירושו של הכתוב הפליא מיליק לעשות , ולשמחתי יכולתי לסמוך על רובן של מסקנותיו . אף על פי כן נאלצתי פה ושם להציע קריאה או פירוש משלי . לאחר כל מלאכת השחזור הנפלאה מתברר , שאין בכל החיבור שורה שלימה אחת . ברור אפוא שבקריאתו ובפיר...  אל הספר
מוסד ביאליק