פרשה ראשונה: מעמד ה'הקהל' העתיד

פרשה ראשונה : מעמד ה'הקהל' העתיד . 140 עיקר תוכנה ומגמתה של פרשת פתיחה קצרה זו כבר תוארו בסעיף 1132 להלן אפרט עוד מהי דרך הרצאתה . אחרי הכותרת , המודיעה לקורא שהחיבור ידון בעדת ישראל שלעתיד ( 1 , 1 ) באה הגדרה של עדר . זו , האומרת שעדה זו תקום כאשר בני ישראל יתאספו ויקבלו על עצמם ] ' להתה ] לד על פי משפט בני צדוק הכוהנים ואנושי בריתם' . ( 2—1 , 1 ) לתואר זה , שהוא תוארה הרשמי של הכת ( עיין סעיף , ( 74 נסמכה הגדרה רחבה יותר של היחד שבהווה , המדגישה שהיחד שמר את תורת האמת 'בתוך רשעה , ' כאשר שאר העם לא הלך בדרך האמת , ( 3—2 , 1 ) שהרי דווקה עובדה זו מכשירה את אנשי הכת למשימה המוטלת עליהם , המתוארת בהמשך הדברים . כן אנו מגיעים לגופה של הוראה מפורשת : 'בבואום' — כאשר העם יבוא אל אנשי היחד — 'יקהילר — אנשי היחד '— את כול הבאים מטף ועד נשים' וילמדו אותם את חוקי הברית 'פן ישגו' . ( 5—4 , 1 ) המעמד יהיה אפוא מעין קיום של מצוות הקהל שבתורה ( דבי , לא , י—יב , ( או מעין חזרה על מעשיהם של משה ( במי א , יח ועוד ) ושל יהושע ( יהושע פרק כד ) ושל עזרה ונחמיה ( נחמיה פרקים ט—י . ( טעמו של המעשה : חיד...  אל הספר
מוסד ביאליק