מבוא לסרך ה עדה

מבוא לסרך ה עדה מצב השתמרותו של החיבור . 130 החיבור השני שנרשם על דפיה של מגילת הסרכים הוא , כפי שהזכרתי בסעיף , 1 'הסרך לכול עדת ישראל באחרית הימים / ובקיצור 'סרד העדה' ( ס"ע . ( אף על פי שהגיע לידי החוקרים כשהוא נפרד מגוף המגילה , כלומר מאחד עשר הדפים של סרך היחד ( עיין סעיף , ( 5 קרוב לוודאי שבמגילה המקורית נרשמה תחילת סרד העדה בדף הסמוך לדף האחרון של סרך היחד , ושבין שני החיבורים לא חסר דבר . זאת הסיק מהדיר 1 הראשון של סרך העדה ( ברתילימי ; עיין סעיף ( 5 מצורתם של הפגמים שבשוליה התחתונים של המגילה . כיוון שהמגילה נפגמה נשחיתה גלולה ( מדובר בפגמים שעל פי רוב לא פגעו בכתב ) דומים הפגמים זה לזה , ובמיוחד רב הדמיון בין הפגמים שבדפים סמוכים . והנה נמצאו הפגמים של סרך העדה תואמים את הפגמים האחרונים של סרך היחד . מכאן שדף 1 של סרך העדה הוא למעשה הדף השנים עשר של מגילת הסרכים . סרר הערה תופס שני דפים במגילה . הסופר שכתב את סרן היחד המשיך בכתי בתו של סרך העדה , אבל נקט כנראה מספר אחר של שורות . הדף הראשון על כל פנים הוא של 29 שורות ( כנגד המספר הרגיל של 26 שורות בסרך היחד ) t ואילו בדף ...  אל הספר
מוסד ביאליק