פרק ג: תרומת שפתים , ועוד

פרק ג : תרומת שפתים , ועוד . 113 במקביל לפרק א של הפרשה , אף פרק זה מורכב מסיסמות , המביעות את מטרות היחד ( עיין סעיף ( 102 ומכמה תקנות עקרוניות , המדגישות את עניין ההיבדלות . הפרק פותח בנוסחה 'בהיות אלה בישראל' וכוי , המוכרת לנו מפרק א ( עיין סעיף . ( 101 אחר נוסח הפתיחה באה הסיסמה הקצרה והסתומה 'ליסוד רוח קודש לאמת עולם' ; 3 , 9 ) עיין סעיף ( 108 המשמשת מעין מבוא לסיסמה החשובה שבפרק , היא סיסמת הכפרה ו האמורה כאן במפורט ובאריכות' והמביעה בלשון שאינה משתמעת לשני פנים את עמדתו של היחד כלפי הקרבנות ( עיין סעיף , ( 104 היינו את טענתו , ש'תרומת שפתים' שקולה כנגד קרבן המתקבל לרצון . ( 5—4 , 9 ) הסיסמה הבאה , סיסמת הבית הכפול ( עיין סעיף , ( 103 מנוסחת כעין תקנה , ולכן הדפסתי אותה כפרוזה , אף על פי שאפשר גם לטעון שיש בה שירה . תחילה באה קביעת המצווה : 'בעת ההיא יבדילו' — כלומר כאשר תגיע שעת התארגנותו של היחד , מצווה עליהם להב דיל — 'בית קודש לאהרון ... ובית יחד לישראל' , ( 6—5 , 9 ) שהם שני בתים שקדושת אהרון וישראל זוכות בהם להגשמה . כיוון שהזכיר בעל הפרק את הרכבה של הכת משני המעמדות , ורמ...  אל הספר
מוסד ביאליק