פרשה חמישית בית קודש

פרשה חמישית בית קודש דין החמישה "ע ש ר . 100 פרשה זו פותחת בדין פסקני הקובע את מספרם של אנשי החבורה שחוקי הפרשה חלים עליה , וזה לשונו : 'בעצת היחד שנים עשר איש וכוהנים שלושה , תמי מים בכל הנגלה מכול התורה' , ( 1—2 , 8 ) עלינו לבאר מה טיבה של חבורה זו , כדי שנוכל לדון בתוכנה של הפרשה בכללה . כפי שכבר רמזתי בסעיף 80 סבורני , שדין זה קובע את המספר המועט ביותר של אנשי החבורה המכונה 'עצת היחד . ' הפירוש האחר שבאפשר — הנראה במבט ראשון כהגיוני יותר —הוא שבתוך עצתיהיחד חייבים להימצא , כחוג פנימי מצומצם , שניט עשר ישראלים ושלושה כוהנים , כדי לשמש מעין הנהגה ליחד . ראיה לפירוש זה אפשר להביא מן העדה הנוצרית הראשונה ( לאחר מות ישו , ( ששנים עשר תלמידי ישו ' ) השליחים ( ' שימשו בה חוג פנימי מנהיג ; ולא זו בלבד , אלא שנאלצו להקים גוף מינרלי נוסף של שבעה אנשים , כדי לטפל בעניינים כלכליים ( מעשי השליחים א , 0 ; א—ד . ( לפי פירוש זה נצטרך לפרש גם כמה תקנות שבאו בגוף הפרשה . למשל , המאמר . ייבדלו קודש בתוך עצת אנשי היחד' , ( 11 , 8 ) יתפרש על היבדלות נוספת , שהגוף המצומצם נבדל בה משאר אנשי החבורה ...  אל הספר
מוסד ביאליק