פרקה : סדר קבלתו של חבר חדש

פרקה : סדר קבלתו של חבר חדש . 91 היחד חייב לדאוג לכך שכל חבריו יהיו מסוגלים לעמוד במתח המתמיד של חייו הדתיים ושל משמעתו החמורה . לשם כך הוא מטיל על כל אדם המצטרף לחבורה מבחן ממושך ומפורט . המבחן כבר נרמז בתקנות אחדות שבאו בפרשה זו , ( 21—20 8 , 5 ) אך תיאורו המלא ניתן רק בפרק שלפנינו . האדם 'המתנדב להוסיף על עצת היחד' ( 14—13 , 6 ) מתייצב תחילה לפני המבקר , המכונה כאן 'האיש הפקיד ברואש הרבים' ( ש' . ( 14 המבקר בודק אותו , אם הוא מוכשר מבחינה שכלית לקלוט את תורת היחד ואם 'מעשיו' רצויים , כלומר אם הוא אדם שאפשר לצפות ממנו שיקיים בקפדנות את המצוות המעשיות , המוטלות עליו . אם עמד בבדיקה זו , המבקר משביע אותו 'לשוב לאמת ולסור מכול עול' ( ש' ( 15 ולאחר מכן הוא מלמד אותו את 'כול משפטי היחד' ( שם . ( לפי תקנה מפורשת , הבאה בספר ב"ד , 11—10 , 15 אסור לגלות את תקנותיה של החבורה לאדם שלא עמד בבדיקה ראשונה זו : 'ואל יודיעוהו איש את המשפטים עד עמדו לפני המבקר שמה יתפתה בו בדרשו אתו' ( כלומר , שמא יתגלה כפתי כשהמבקר יבדוק אותו . ( השבועה הנרמזת כאן ( ש' ( 15 היא השבועה האמורה באריכות בפרק ב של פרשתנ...  אל הספר
מוסד ביאליק