פרק ב: דיני התנדבות

פרק ב : דיני התנדבות . 84 בפרק זה באו כמה תקנות וקבוצות של תקנות שספק מצטרפות וספק אינן מצטרפות לחטיבה אחת . לפיכך אפשר לראות במה שמוצג כאן כ'פרק' אחד , שניים שלושה פרקים . אולם העדפתי לציין את התקנות שבאו בחלק זה של הפרשה כפרק אחד , מטעמים אלה : ( א ) לפרק נושא משותף : חובותיו של המתנדב הבודד ; ורוב תקנותיו אמורות בלשון יחיד ; ( ב ) לפרק כותרת אחת הבאה בראשו ;( 7 , 5 ) לשון הכותרת ' ואלה תכון דרכיהם' וכר רומז שבהמשך הפרק יידונו הדרכים , כלומר החוקים של התנהגותם האישית של המתנדבים כשהם באים ל'האסף ליחד , ' כלומר להצטרף לחבורה . ציון זה מתאים לתוכנם של הדברים , במיוחד אם נשים לב לכותרת הבאה ( של פרק ג : ( 'באלה יתהלכו בכול מושבותיהם' ( 2—1 , 6 ) המדגישה שבהמשך פרק ג יבואו דיני ארגון היישובים . ( ג ) נראה לי שכמה תקנות יתפרשו על הצד היותר טוב על סמך ההנחה , שיש קשר רופף בין כל חלקיו של הפרק ( אבל עיין בנאמר בסופו של סעיף - (! 71 האיש שתקנות הפרק חלות עליו מוגדר בתחילתו : 'כול הבא לעצת היחד' . ( 8—7 , 5 ) אמנם ייתכן שציון זה של הנושא ( הדקדוקי וההגיוני ) חל על התקנה הראשונה בלבד , אך יש ל...  אל הספר
מוסד ביאליק