פרק א: פתיחה

פרק א : פתיחה . 82 הכותרת שבראש הפרק 'וזה הסרך לאנשי היחד' חלה על כל הפרשה . מיד לאחר הכותרת מוגדרים אנשי היחד כ'המתנדבים לשוב מכול רע , ולהחזיק ... להבדל ... להיות ליחד' וכר , כלומר כאנשים שקיבלו על עצמם הליכות חיים שנמנו בקצרה בפרק . דרך זו של פתיחה , המגדירה את האנשים שלמענם נכתבה הפרשה על ידי מניין החובות שהם מקבלים על עצמם לקיימן , ידועה לנו מפרשה א ובאה גם בפרשה ה ; והיא נוקטת בסגנון האופייני של 'שרשרת הלמ"דים , ' כפי שתואר בסעיף . 30 שרשרת המשפטים הפותחים בלמ"ד הופסקה בפרק שלפנינו במאמרים שאינם מנוסחים בדרך זו , ושאפשר לראות בהם מעין מאמרים מוסגרים ( ומשיבים וכוי שי 3—2 שי 13 אשר לוא ילך וכוי שי . ( 4 מאמרים אלה פורצים את המסגרת הסגנונית האחידה ומסבכים את המבנה התחבירי של הפרק , ולכן הם מקשים במקצת על הבנתו . אולם מבחינת התוכן אין הם מפריעים , משום שכוונתם אינה שונה מכוונת שאר המא מרים שנאמרו בפרק . סדר מניין החובות דומה לסדרן בפרק המקביל שבפרשה א , כלומר תחילה באו חובות כלליות ועקרוניות , ולאחריהן נמנו החובות המפורטות יותר , התלויות בעיקר באורח החיים המיוחד של הכת . ואלו החובו...  אל הספר
מוסד ביאליק